Ścieżka dyplomowania

Ścieżka dyplomowania

Systemy Magazynowania
i Konwersji Energii dla e-Mobility

Ścieżka dyplomowania (kierunek Energetyka):

Systemy Magazynowania i Konwersji Energii dla e-Mobility 1/3

Semestr 1/3 Godziny
Wyzwania i problemy e-mobility 15 w, 15 s
Fizykochemia ciała stałego 30 w, 15 ćw, 15 l
Inżynieria elektrochemiczna 15 w, 15 l, 15 p
Gospodarka wodorowa w Polsce i na świecie 15 w, 30 s
Akumulatory Li-ion i Na-ion 30 w, 20 l
Metody wytwarzania zaawansowanych materiałów 15 w, 30 l, 15 s
Metody badań materiałów 30 w, 30 l
Modelowanie matematyczne 28 w, 30 ćw
Semestr 2/3 Godziny
Układy zarządzania energią w systemach ogniw elektrochemicznych 15 w, 15 l, 15 s
Standardy i protokoły pomiarowe ogniw elektrochemicznych 24 l, 15 k
Technologie wodorowe w motoryzacji 15 w, 24 l, 15 s
Ogniwa paliwowe 15 w, 20 l
Elektrochemiczne magazyny energii 14 w, 15 l, 14 s
Symulacje komputerowe systemów magazynowania i konwersji energii 30 p, 15 k
Przygotowanie do rynku pracy 10 w, 10 p
Koło naukowe I 30
Transport ciepła i masy II 20 w, 14 l, 14 p, 10 k
Projektowanie materiałów dla energetyki 15 w, 15 s
Dyfuzja i procesy korozji tworzyw metalicznych 15 w, 15 s
Katalizatory dla motoryzacji 15 w, 15 s
Aspekty energetyczne, funkcjonalne i środowiskowe w nowoczesnym budownictwie 28 w, 14 p
Structure of condensed matter 15 w, 15 s
Hydrogen energy from the perspective of materials science 15 w, 15 s
Advanced engineering simulations 15 w, 30 l, 15 p
Advanced Energy Conversion and Storage 28 w, 14 ćw, 14 p
Język angielski / Język niemiecki / Język hiszpański / Język rosyjski 30 ćw
Semestr 3/3 Godziny
Nowe trendy w motoryzacji 30 w
Zarządzanie w sektorach paliw i energii 14 w, 20 p
Seminarium dyplomowe 30 s
Praca dyplomowa
Sztuka pisania opracowań naukowych 14 w, 14 p
Sztuka przygotowania prezentacji naukowych 14 w, 14 p
Myślenie innowacyjne i krytyczne 14 w, 14 p
Zarządzanie projektami 14 w, 14 p
Soft skills and entrepreneurship 14 w, 14 p