Doskonałe zaplecze naukowo-badawcze (projektowanie materiałów, konstrukcja i testy ogniw, recykling).

Prace dyplomowe w obszarze ogniw Li-ion, Na-ion, ogniw paliwowych oraz magazynowania wodoru i tlenu.

Szerokie możliwości zatrudnienia w najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi przemysłu magazynowania energii.