Prace dyplomowe

Wszystkie prace inżynierskie i magisterskie realizowane w Katedrze Energetyki Wodorowej są częścią projektów badawczych (NCN, NCBiR, współpraca z przemysłem).